Βιβλιοπαρουσίαση

Ο Σαμανισμός και οι αρχαϊκές τεχνικές της έκστασης

Mircea Eliade, Ο Σαμανισμός και οι αρχαϊκές τεχνικές της έκστασης, Εκδόσεις Χατζηνικολή

Ο Μιρσέα Ελιάντε, που δίκαια θεωρείται από τους μεγαλύτερους και πιο έγκυρους μελετητές του σαμανισμού, με την παρούσα εργασία του μας παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη άποψη αυτού του πολύπλοκου μαγικό-θρησκευτικού φαινομένου, που βασίζεται στην τεχνική της έκστασης. Με την ιδιότητα του ιστορικού των θρησκειών συνθέτει όλες τις ιδιαίτερες έρευνες πάνω στο σαμανισμό και μας παρουσιάζει μια εκτεταμένη μελέτη του φαινομένου αυτού σε ολόκληρο τον κόσμο.

Προσπαθεί να παρουσιάσει τον σαμανισμό στις διάφορες ιστορικές και πολιτιστικές όψεις του, αλλά δίνει περισσότερο αξία στην ίδια την παρουσίαση του σαμανικού φαινομένου. Αναλύει την ιδεολογία, τις τεχνικές, το συμβολισμό και τη μυθολογία του, δίνοντας έμφαση στο σαμανισμό της κεντρικής και βόρειας Ασίας, την οποία θεωρεί ως βασική κοιτίδα του. Κρίνουμε πως ένα τέτοιο βιβλίο δεν ενδιαφέρει μόνο τον ειδικό αλλά και τον απλό καλλιεργημένο άνθρωπο στον οποίο κυρίως απευθύνεται.